Om Skonnerten Livet

Værdier og Målsætning

Vi søger at udvikle og styrke den unges selvværd gennem forudsigelige og omsorgsfulde rammer, hvor både dags- og ugerytme opbygges således, at de unge indgår i alle aktiviteter og huslige pligter på lige fod med besætningen.

Der tages udgangspunkt i den enkelte unges ressourcer, udfordringer og udviklingspotentialer, så vi stille og roligt kan bygge på og give den unge mere ansvar og flere opgaver på skibet.

Vi lægger vægt på, at vores unge bliver motiveret til at bryde med deres gamle uhensigtsmæssige mønstre og kan blive bedre til at socialisere sig, således at de bliver bedre rustet til deres voksenliv.

Ved udslusning fra skibsprojektet kan der peges på realistiske erhvervs- og uddannelsesplaner samt bomuligheder.

Det er vores overbevisning, at for at hjælpe og støtte de unge må vi tage udgangspunkt i den enkeltes situation og formåen. Vi ønsker at møde de unge i øjenhøjde. Vi mener man kommer længst med anerkendelse, gensidig respekt og kommunikation via de tætte relationer de unge vil få til den faste besætning, der altid er hos dem, og som styrkes af de faste rammer der er til søs.

Målsætning

Vores målsætning er, at de unge lærer at tage ansvar for sig selv, at de lærer at have tillid til voksne og at de lærer at fungere socialt. De opnår en positiv udvikling og vi arbejder hen imod at de består folkeskolens afgangseksamen.

Mål:

 • Ansvar for eget liv
 • Socialt velfungerende
 • Afslutter folkeskolen med en bestået folkeskoleprøve
 • Afklaring omkring uddannelse og fremtid.

Hvordan tilbuddet sætter mål

Vi tager udgangspunkt i den anbringende myndigheds handlingsplan. Herudfra laver vi en individuel udviklingsplan, baseret på ICS, i starten af forløbet med de relevante fagprofessionelle, og med inddragelse af den unge og den unges forældre.

Der bliver fulgt op på udviklingsplanen løbende ved ugeplaner.

I takt med den unge når udviklingsplanens delmål, vil der blive gives øget udviklingsområde til den unge.

Hvordan følger tilbuddet op på indsatser og mål

Besætningen holder et kort ugentligt møde, hvor ugen gennemgås og evt. episoder tales igennem.

En gang om ugen laves der en statusrapport til projektets socialpædagogiske ledelse.

En gang om måneden afholder læreren et statusmøde med eleven omkring elevplanen. (evt. tilpasning af mål eller delmål) Referat herfra sendes til den pædagogiske leder.

ICS rapporten udfyldes tre gange årligt og fremsendes til den unges sagsbehandler.

Skonnerten er godkendt af søfartsstyrelsen og godkendt handelsskib

Vores Team

Vores team består af professionelle sejlere, pædagoger og lærere, der sammen sørger for at eleverne kommer godt igennem togtet.

Jakob Ravnsbæk Nielsen

Sekretær

Jakob, stifter og medejer, er opvokset i Holbæk og er partner i et erhvervsmægler firma. Jakob er uddannet yachtskipper og han har sejlet meget gennem sin ungdom – blandt andet ombord på Nordkaperen.

ANSVARSOMRÅDER

 • Kontakt til sagsbehandler

 • Indskrivning

 • Sejlads

 • Information

Jess Pedersen

Direktør

Jess, stifter og medejer, er opvokset i København, og har to børn. Jess er uddannet navigatør fra Marstal Navigationsskole, og han har sejlet det meste af hans liv – både med lyst- og erhvervsfartøjer.

Han har arbejdet med unge på Skonnerten Elinor i Caribien, sejlet som kvartermester på Skoleskibet Danmark og afholdt mange kurser i skibshåndtering for unge nyuddannede søfolk.

Han har igennem de sidste 20 år haft ansvaret for driften, bemandingen og kontakten til myndighederne på to danske sejlførende passagerskibe.

ANSVARSOMRÅDER

 • Administration

 • Teknisk ansvarlig

 • Sejlads

Henrik Oxlund

Skoleleder

Henrik Oxlund er skoleleder og har det overordnede ansvar for den pædagogiske linje ombord.

Herunder har Henrik ansvaret for kontakten med socialtilsyn, forældre og kommune, i samarbejde med besætning og den øvrige ledelse.

Henrik har drevet projektskibe siden 90erne.

ANSVARSOMRÅDER

 • Skoleadministration

 • Socialtilsynet

 • Forældrekontakt

 • Kontakt til kommuner

Sabba Lile

Kaptajn

ANSVARSOMRÅDER

 • Sejlads

 • Sejladsplanlægning

 • Skibsvedligehold

Thomas Sørensen

Ekstern supervisor

Thomas Sørensen er ekstern supervisor for skibsprojektet og er direktør i Skibsprojektet EduKat. Thomas har sejlet som lærer og skoleleder på skibsprojektet EduKat, derudover er han tidligere ekstern lektor på Aarhus Universitet og har forelæst på Københavns Universitet og University College Nordjylland i udviklingspsykologi og psykologisk filosofi.

ANSVARSOMRÅDER

 • Pædagogisk supervision

Sigga Pedersen

Marketingschef & PR ansvarlig

Sigga Pedersen er marketingschef og PR ansvarlig.

ANSVARSOMRÅDER

 • PR & Marketing

 • SoMe

 • Webansvarlig

Kontakt Skonnerten Livet

Kontakt os for yderligere information eller et møde